รู้จักประเภทบ่อหมักก๊าซชีวภาพ สำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

รู้จักประเภทบ่อหมักก๊าซชีวภาพ สำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

ERDI CMU แนะนำ การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ใน 2 รูปแบบค่ะ

#บ่อหมักไร้ออกซิเจนแบบช้า (Low rate anaerobic reactor)
เป็นบ่อหมักที่อาศัยกลุ่มแบคทีเรียชนิดไม่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลาย สารอนทรีย์ในน้ำเสีย จะทำหน้าที่ควบคุมเพื่อให้สภาวะแวดล้อมมีความเหมาะสมกับปฏิกิริยาเคมีในถังหมักถังเดียว ใช้เวลาหมัก 20-50 วันก็จะเกิดก๊าซชีวภาพ ทำให้บ่อหมักมีขนาดใหญ่

#บ่อหมักไร้ออกซิเจนแบบเร็ว (High rate anaerobic reactor)
มีอัตราการย่อยสลายเกิดขึ้นรวดเร็ว เพราะในระบบมีการกวนผสม กักเก็บและรักษาตะกอนแบคทีเรียที่มีคุณภาพให้อยู่ในระบบเป็นเวลานาน ออกแบบให้ตะกอนถูกยึดตรึงไว้กับตัวกลาง หรือการทำให้ตะกอนรวมตัวกันเป็นก้อน และยังมีการนำตะกอนที่หลุดไปกับน้ำล้นกลับมาในระบบ บ่อหมักมีขนาดเล็ก สามารถรับปริมาณของเสียได้มาก

CR. #พพ#พลังงานDEDE

เรื่องที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

รู้ไว้ไม่เสียหาย เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

การลดการใช้พลังงาน ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร

กิจกรรมลดคาร์บอน

กิจกรรมลดคาร์บอน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

ใช้พัดลมอย่างไรให้ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่