วัน: 7 กุมภาพันธ์ 2022

ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

คณะผู้บริหาร นักวิชาการ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่