สถาบันพลังงานมช.ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะ จาก SCG เข้าเยี่ยมชมงาน CMU –  Smart city

สถาบันพลังงานมช.ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะ จาก SCG เข้าเยี่ยมชมงาน CMU – Smart city

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ และผศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณ ชนะ ภูมี  Vice President-Cement and Construction Solution Business พร้อมคณะฯ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (SCG) ในโอกาสเดินทางมาเยือน เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่อง Smart city มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือความร่วมมือระหว่างกันด้านพลังงาน และเยี่ยมชมงานพลังงานทดแทนของสถาบันฯ ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

เรื่องที่น่าสนใจ

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่