สถาบันพลังงานมช.ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะ จาก SCG เข้าเยี่ยมชมงาน CMU –  Smart city

สถาบันพลังงานมช.ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะ จาก SCG เข้าเยี่ยมชมงาน CMU – Smart city

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ และผศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณ ชนะ ภูมี  Vice President-Cement and Construction Solution Business พร้อมคณะฯ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (SCG) ในโอกาสเดินทางมาเยือน เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่อง Smart city มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือความร่วมมือระหว่างกันด้านพลังงาน และเยี่ยมชมงานพลังงานทดแทนของสถาบันฯ ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

เรื่องที่น่าสนใจ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานซอฟแวร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานซอฟแวร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ IT

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ IT

กรมการอุตสาหกรรมทหาร เยี่ยมชมนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)

กรมการอุตสาหกรรมทหาร เยี่ยมชมนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)

สำนักงานพลังงานจ.แม่ฮ่องสอน นำเครือข่ายพลังงานชุมชน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

สำนักงานพลังงานจ.แม่ฮ่องสอน นำเครือข่ายพลังงานชุมชน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร