สำนักงานพลังงานจ.แม่ฮ่องสอน นำเครือข่ายพลังงานชุมชน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

สำนักงานพลังงานจ.แม่ฮ่องสอน นำเครือข่ายพลังงานชุมชน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้นำ ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานแบบครบวงจรในชุมชมระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตพลังงานทางเลือกก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย โดยได้รับฟังการบรรยายองค์ความรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร โดยมีคุณชุมนัดภ์ มณีศิริ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564

เรื่องที่น่าสนใจ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานซอฟแวร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานซอฟแวร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ IT

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ IT

กรมการอุตสาหกรรมทหาร เยี่ยมชมนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)

กรมการอุตสาหกรรมทหาร เยี่ยมชมนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)

“ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”ต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน พลังงานจากขยะ

“ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”ต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน พลังงานจากขยะ