การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลานิลเชิงพาณิชย์ ด้วยระบบการผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลานิลเชิงพาณิชย์ ด้วยระบบการผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลานิลเชิงพาณิชย์ด้วยระบบการผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ดำเนินงานโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อติดตั้งระบบผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบปั๊มน้ำร้อนและระบบตรวจติดตามและแสดงผลอัจริยะบ่อเพาะเลี้ยงปลานิลที่ใช้เป็นกลุ่มการศึกษาวิจัย ณ บริษัท ฟาร์มเชียงใหม่พัฒนาสัตว์น้ำ จำกัด จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลานิลง่ายๆ โดยเพิ่มอุณหภูมิน้ำให้ได้ 28-30 องศาเซลเซียลและติดตามผลการทำงานและการใช้พลังงานผ่าน ERDI SMART METER ช่วยลดระยะเวลาการเลี้ยง ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มอัตราการรอดได้มากขึ้น ได้ผลผลิตลูกปลาส่งไปบ่อแปลงเพศได้มากขึ้น เป็นการส่งเสริมพัฒนาเกษตรยุคใหม่ให้พึ่งพาตัวเองได้ในด้านพลังงานอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เรื่องที่น่าสนใจ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเวลา 3 นาที ร่วมประเมินเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ERDI CMU

ขอเวลา 3 นาที ร่วมประเมินเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ERDI CMU

เป้าหมายการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์

เป้าหมายการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์

แนวทางการส่งเสริมการผลิตและการใช้งานไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์

แนวทางการส่งเสริมการผลิตและการใช้งานไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่