นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนรู้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพ

นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรียนรู้พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสศึกษาเรียนรู้พลังงานทดแทนจากชีวมวล (Biomass) และก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนำไปผลิตผลงานเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านพลังงาน โดยได้รับฟังการบรรยายองค์ความรู้ พร้อมเยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยมีเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564  

เรื่องที่น่าสนใจ

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่