ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมงาน CMU Smart city – Clean Energy

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมงาน CMU Smart city – Clean Energy

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมงาน CMU Smart city – Clean Energy โครงการต้นแบบเมืองอัจฉริยะ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่เมืองต้นแบบอัจฉริยะพลังงานสะอาด โดยได้พบปะ พูดคุย หารือแนวทางการบริหารจัดการพลังงาน มุ่งเน้นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565  

เรื่องที่น่าสนใจ

สถาบันพลังงานมช. ให้การต้อนรับคณะ BCG Mae Hia Tour

สถาบันพลังงานมช. ให้การต้อนรับคณะ BCG Mae Hia Tour

สมาคมไฟฟ้าและพลังงาน (ประเทศไทย) เยี่ยมชมงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน

สมาคมไฟฟ้าและพลังงาน (ประเทศไทย) เยี่ยมชมงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน

นักเรียนโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

นักเรียนโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานพลังงานทดแทน

เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานพลังงานทดแทน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่