สถาบันพลังงานมช. ให้การต้อนรับคณะ BCG Mae Hia Tour

สถาบันพลังงานมช. ให้การต้อนรับคณะ BCG Mae Hia Tour

รศ.ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ และ รศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรม BCG Mae Hia Tour ภายใต้โครงการ The BCG Initiative @ CMU Mae Hia เยี่ยมชมผลการดำเนินงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน พร้อมทั้งได้พูดคุยร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

เรื่องที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรร่วม Circular Economy เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรร่วม Circular Economy เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

สำนักงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

สำนักงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่