เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีประสิทธิภาพ

รศ.ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ และ รศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตพลังงานทางเลือกก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย เพื่อการจัดการของเสียควบคู่ไปกับการผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน และการบริหารจัดการขยะให้เป็นเชื้อเพลิง RDF พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับใช้พัฒนาองค์กร และสร้างประโยชน์ต่อชุมชน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

เรื่องที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรร่วม Circular Economy เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรร่วม Circular Economy เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

สำนักงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

สำนักงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่