สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา เยี่ยมชม CMU Smart city – Clean Energy

สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา เยี่ยมชม CMU Smart city – Clean Energy

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ รศ.ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา คณะผู้บริหาร และพนักงาน เทศบาลเมืองพะเยา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน CMU Smart city – Clean Energy การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และ กระบวนการผลิตพลังงานทางเลือกก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย เพื่อนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ และสร้างทักษะด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

เรื่องที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรร่วม Circular Economy เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรร่วม Circular Economy เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

สำนักงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

สำนักงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่