โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมเทคโนโลยีจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมเทคโนโลยีจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ รศ.ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้ปฎิบัติงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Maemoh Smart City) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.ลำปาง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมพูดคุย หารือ แผนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่ Carbon Neutrality การบริหารจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะฝังกลบ ที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เพื่อการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565

เรื่องที่น่าสนใจ

Hanbat National University ประเทศเกาหลีใต้ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

Hanbat National University ประเทศเกาหลีใต้ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรร่วม Circular Economy เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรร่วม Circular Economy เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

สำนักงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

สำนักงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่