สำนักงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

สำนักงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะนายทหารจากสำนักงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยได้เยี่ยมชม นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) การพัฒนารถยนต์สันดาปให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า และศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากร และบุคลากร ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมกันนี้ยังได้หารือความร่วมมือระหว่างกันด้านพลังงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

เรื่องที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรร่วม Circular Economy เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรร่วม Circular Economy เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมเทคโนโลยีจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมเทคโนโลยีจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่