มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช.

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารด้านกิจการนิสิต และบุคลากรกองกิจการนิสิตระดับหัวหน้างาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ (Campus Tour) ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับฟังการบรรยายองค์ความรู้ การจัดการขยะ และการผลิตเป็นพลังงานทดแทน เป็นต้นแบบการจัดการขยะให้กับชุมชน ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

เรื่องที่น่าสนใจ

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่