มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมระบบจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบ Net Zero Carbon 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมระบบจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบ Net Zero Carbon 

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ และผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ EESH คุณผดุง บุญเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรกายภาพ พร้อมด้วยคณะทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบการจัดการ Net Zero Carbon มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ได้รับฟังการบรรยาย และพูดคุยหารือแนวทางการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 

เรื่องที่น่าสนใจ

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่