มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงาน CMU Smart City – Clean Energy

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายทวารัฐ สูตะบุตร ประธานกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่องค์กรศูนย์สุทธิด้านการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานโครงการ CMU Smart City – Clean Energy การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ พลังงานสะอาดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมพูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อการพัฒนาและผลักดันโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่องค์กรศูนย์สุทธิด้านการปลดปล่อยก๊าซเคือนกระจกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

เรื่องที่น่าสนใจ

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 เดือน ธันวาคม 2565

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกเพื่อทำบล็อกปูพื้น

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

E-NEWS LETTER ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2565

ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร

ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่