หมวดหมู่: พลังงานแสงอาทิตย์

หลังคาเปียโนโซล่า สวย มีประโยชน์ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

หลังคาเปียโนโซล่า สวย มีประโยชน์ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

บนหลังคาตึกเปียโนได้ติดตั้งแผ่นโซล่าจำนวน 500 กว่าแผง
รวมผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในตึกได้ประมาณ 180 กิโลวัตต์/ชั่วโมง

Read More
Solar Cell หรือ เซลล์แสงอาทิตย์

Solar Cell หรือ เซลล์แสงอาทิตย์

Solar Cell หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ คือ อุปกรณ์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) เมื่อได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีหลักการทำงานคือ เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบ (เรียกว่า อิเล็กตรอน) และประจุบวก (เรียกว่า โฮล)

Read More
กระบวนการ LCA บริหารจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการ LCA บริหารจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการคิดวิเคราะห์ และออกแบบระบบการบริหารจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของต่างประเทศนั้น จะเริ่มต้นจากการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในภาพรวม ซึ่งมีหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น

Read More
ฟรี ! เครื่องมือคำนวณประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ทุกพื้นที่บนโลก (Global Solar Atlas)

ฟรี ! เครื่องมือคำนวณประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ทุกพื้นที่บนโลก (Global Solar Atlas)

เครื่องมือคำนวณพลังงาน ธนาคารโลก (The World Bank) และ บริษัท เงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation) จับมือร่วมกันสร้าง website Global Solar Atlas เครื่องมือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) ที่รวบรวมข้อมูลลักษณะภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศบนโลกของเรา โดยจุดประสงค์หลักของเครื่องมือนี้จะเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่องกระทบลงพื้นดิน โดยโครงการนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนพัฒนาระบบสารสนเทศโดย หน่วยงาน Energy Sector Management Assistance Program โดยธนาคารโลก ได้มอบหมายให้บริษัท Solargis เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์

Read More
บีซีพีจี มช. ลงนามใช้บล็อกเชนบริหารจัดการพลังงานสะอาด มุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

บีซีพีจี มช. ลงนามใช้บล็อกเชนบริหารจัดการพลังงานสะอาด มุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญากรอบความร่วมมือโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังการผลิตขั้นต่ำ 12 เมกะวัตต์ มุ่งหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) จากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดภายในมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยมีรองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บีซีพีจี ร่วมลงนาม ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่