ระบบเผาทิ้งก๊าซส่วนเกิน

ระบบเผาทิ้งก๊าซชีวภาพส่วนเกิน (BIOGAS -FLARE) เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัย ที่ช่วยในการระบายก๊าซชีวภาพส่วนเกินทิ้ง เพื่อไม่ให้ความดันภายในระบบก๊าซชีวภาพเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบก๊าซชีวภาพ โดยเฉพาะการฉีกขาดของอุปกรณ์เก็บกักก๊าซ อีกทั้งยังปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้งานระบบก๊าซชีวภาพ หากไม่มีระบบเผาทิ้งก๊าซชีวภาพส่วนเกิน (BIOGAS -FLARE) อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการสูดดม หรือสัมผัสจะทำให้เป็นอัตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา และทำให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้หากสูดดมในปริมาณที่มากเกินขนาดรวมถึงยังช่วยป้องกันการปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศโดยตรง ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

หลักการทำงานของ ระบบเผาทิ้งก๊าซชีวภาพส่วนเกิน (BIOGAS-FLARE)
“BIOGAS FLARE” จะมีหลักการทำงานด้วยระบบท่อที่จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบเผาทิ้ง ซึ่งประกอบด้วย วาล์วแยก (ISOLATING VALVE) เป็นวาล์วเปิด-ปิดด้วยมือ วาล์วตัดก๊าซฉุกเฉิน (EMERGENCY SHUT-OFF VALVE) เพื่อป้องกันการปล่อยก๊าซเข้าระบบเผาทิ้งโดยตรง ซึ่งวาล์วนี้จะเปิดก็ต่อเมื่อมีคำสั่งให้เผาก๊าซทิ้งจากระบบควบคุมการเผาทิ้งแบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ และยังมีอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (FLAME ARRESTER) เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัย ระบบจุดหัวเผาประกอบด้วย ระบบควบคุมการจุดหัวเผาแบบอัตโนมัติ (BURNER CONTROLLER) หัวล่อไฟ (PILOT LAMP) เขี้ยวสปาร์ก หม้อแปลงไฟแรงดันสูงสำหรับจุดสปาร์ก (IGNITION TRANSFORMER) อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (FLAME DETECTOR) เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งบนพื้นที่โล่ง ปล่องของหัวเผาทิ้งควรมีอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า โดยในการออกแบบระบบ BIOGAS FLARE จะต้องคำนวณถึงขนาดของท่อ และความสูงของอุปกรณ์เผาก๊าซทิ้ง รวมถึงพื้นที่ในการติดตั้งให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

ขนาดและคุณสมบัติของระบบเผาทิ้งก๊าซชีวภาพส่วนเกิน (BIOGAS-FLARE) ที่ให้บริการ

บริการของเรา

  • TURN KEY SERVICE
  • สำรวจพื้นที่ตามหลักวิศวกรรม
  • ออกแบบระบบเผาทิ้งก๊าซชีวภาพส่วนเกิน (BIOGAS-FLARE) ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  • ติดตั้งระบบเผาทิ้งก๊าซชีวภาพส่วนเกิน (BIOGAS-FLARE)
  • ทดสอบประสิทธิภาพและเดินระบบ
  • อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการใช้งาน
  • ติดตามผลและตรวจเช็คประสิทธิภาพระบบตามระยะที่กำหนด

เรื่องที่น่าสนใจ

ทำความรู้จักกับพลังงานแสงอาทิตย์

ทำความรู้จักกับพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ERDISOLAR

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ERDISOLAR

ERDI-EASY SMART METER SYSTEM โปรแกรม “แสดงผลการใช้ไฟฟ้า” อัจฉริยะ

ERDI-EASY SMART METER SYSTEM โปรแกรม “แสดงผลการใช้ไฟฟ้า” อัจฉริยะ

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่