หมวดหมู่: การจัดการขยะ

พลาสติกชีวภาพ           หรือไบโอพลาสติก (Bioplastic)      ย่อยสลายง่าย?

พลาสติกชีวภาพ หรือไบโอพลาสติก (Bioplastic) ย่อยสลายง่าย?

“การย่อยสลายตัวช้า” เป็นความเข้าใจที่เกี่ยวกับปัญหาพลาสติกเนื่องจากต้องใช้เวลามากกว่าร้อยปีพันปีในการย่อยสลาย จึงทำให้พลาสติกเหล่านี้ตกค้างอยู่ในสภาพแวดล้อม โดยเวลาการย่อยสลายยาวนานนี้เกิดจากโครงสร้างทางเคมีของพลาสติกที่ทำให้มีความทนทาน ไม่สามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลาอันสั้นเหมือนใบไม้ใบหญ้า หรือชีวมวลอื่นๆ ด้วยสาเหตุนี้เอง จึงได้มีการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ หรือไบโอพลาสติก (Bioplastic) ขึ้นมาโดยใช้ชีวมวลต่างๆ โดยมุ่งเป้าว่าจะเป็นพลาสติกที่ใช้เวลาในการย่อยสลายน้อยกว่าพลาสติกทั่วไป ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นอย่างยิ่งในปี ค.ศ. 2017 และ 2018 ที่มีการผลิตไบโอพลาสติกในปริมาณที่มากขึ้นกว่าปีก่อนเกือบเท่าตัว

Read More
5 วิธีทำปุ๋ยคุณภาพดีจากเศษอาหารเหลือๆ ในบ้าน

5 วิธีทำปุ๋ยคุณภาพดีจากเศษอาหารเหลือๆ ในบ้าน

เริ่มต้นเเค่มี ปุ๋ยคอก ใบไม้แห้ง เศษอาหาร และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับบ้านของตัวเองนะคะ ลองทำตามกันได้ง่ายๆเลย

Read More
ลดใช้ถุงพลาสติกแค่ 1 ใบ ช่วยอะไรได้บ้าง

ลดใช้ถุงพลาสติกแค่ 1 ใบ ช่วยอะไรได้บ้าง

การลดใช้ถุงพลาสติกแค่ 1 ใบ ไม่เพียงแค่ช่วยลดขยะพลาสติกที่กำลังจะล้นโลกแต่ยังช่วยรักษาทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตได้อีกมากมาย

Read More
ถุงพลาสติกแบบ OXOคืออะไร

ถุงพลาสติกแบบ OXOคืออะไร

ถุงพลาสติกแบบ Oxo (อ็อกโซ) หรือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้เร็วกว่าถุงพลาสติกปกติ เพราะเป็นพลาสติกที่เติมตัวเร่งปฏิกิริยาลงไปทำให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้นในสภาวะที่มีแสงและอ๊อกซิเจน เมื่อใช้งานหรือเก็บไว้สักระยะจึงแตกตัวเป็นผง

Read More
สารอันตรายจากขยะอันตรายใกล้ตัว

สารอันตรายจากขยะอันตรายใกล้ตัว

ในบรรดาขยะมูลฝอยทั้งหมด “ขยะอันตราย” เป็นประเภทขยะที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุด เพราะองค์ประกอบของขยะประเภทนี้สามารถทำให้เกิดอันตรายได้กับ คน สัตว์ พืช ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้

Read More
ผลิตถุงพลาสติกจากกล้วย

ผลิตถุงพลาสติกจากกล้วย

พลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งกล้วย โดยการนำวัสดุธรรมชาติภายในประเทศมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกล้วยน้ำว้าเป็นพืชที่รับประทานกันทั่วไป และเป็นพืชที่ปลูกง่ายในทุกภาคของประเทศ สามารถนำกล้วยน้ำว้าดิบมาผลิตเป็นแป้งกล้วย จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วย

Read More
ขยะอิเล็คทรอนิกส์

ขยะอิเล็คทรอนิกส์

#ขยะอิเล็คทรอนิกส์
ขยะที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การเกิดขึ้นของขยะอิเล็คทรอนิกส์
ระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ
ข้อเท็จจริงที่น่ารู้
ผลกระทบ
และเราควรทำอย่างไร?

Read More
ปัญหาขยะ ปัญหาที่นานาชาติตื่นตัว

ปัญหาขยะ ปัญหาที่นานาชาติตื่นตัว

ธนาคารโลก ได้ระบุว่าประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน คาดว่าภายในปี 2568 ขยะอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า หลายประเทศจึงออกมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหานี้

Read More
มลพิษจากขยะเศษอาหาร

มลพิษจากขยะเศษอาหาร

เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วว่า สถานการณ์อาหารโลกในภาพรวมยังมีประชากรในบางประเทศอดอยาก หรือกล่าวได้ว่ามีประชากรของโลกกว่า 800 ล้านคน ที่ยังประสบภาวะการขาดแคลนอาหาร ไม่มีอาหารกิน หรือกระทั่งอดตายอยู่ในบางภูมิภาคของโลก ทั้งๆ ที่มีข้อมูลบ่งชี้เช่นกันว่า ทุกๆ ปีจะมีอาหารที่ถูกทิ้ง (Food Waste) หรืออาหารถูกปล่อยให้เน่าเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ประมาณ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตขึ้นในแต่ละปี บางปีมีการระบุตัวเลขด้วยว่ามีอาหารในกลุ่มนี้มากถึง 1,300 ล้านตัน

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่