หมวดหมู่: สาระพลังงาน

“อันตรายและความปลอดภัยในระบบก๊าซชีวภาพ”

“อันตรายและความปลอดภัยในระบบก๊าซชีวภาพ”

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพไปทั่วประเทศ ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ครอบคลุมของเสียต่างๆ ที่มีในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือของเสียจากภาคอุตสาหกรรมเกษตร และขยะ เช่น โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานน้ำมันปาล์ม และโรงงานเอทานอล โดยมีวัตถุประสงค์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แก้ไขเรื่องกลิ่นเหม็นต่อชุมชนใกล้เคียง หรือการผลิตพลังงานไว้ใช้เองเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้ม น้ำมันดีเซล หรือไฟฟ้า พร้อมกับมีแรงกระตุ้นจากกระบวนการทางด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด(CDM) ถือเป็นการนำของเสียที่เคยปล่อยทิ้งไปกลับมาสร้างมูลค่า และยังเป็นพลังงานทดแทนที่เราผลิตได้เองไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามหากเราไม่มีความระมัดระวัง และวางมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างดีพอแล้ว ระบบก๊าซชีวภาพอาจสร้างเสียหาย และเกิดอันตรายได้ ดังนั้น การทำความรู้จักกับระบบก๊าซชีวภาพ อันตรายและความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ผู้ใช้งานต้องมีความรู้อย่างเพียงพอ

Read More
หลังคาเปียโนโซล่า สวย มีประโยชน์ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

หลังคาเปียโนโซล่า สวย มีประโยชน์ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

บนหลังคาตึกเปียโนได้ติดตั้งแผ่นโซล่าจำนวน 500 กว่าแผง
รวมผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในตึกได้ประมาณ 180 กิโลวัตต์/ชั่วโมง

Read More
ดันไทยฮับรถยนต์ไฟฟ้าใน 5 ปี

ดันไทยฮับรถยนต์ไฟฟ้าใน 5 ปี

“สมคิด” ลั่น 5 ปีไทยผงาดฮับรถยนต์ไฟฟ้า สั่งบีโอไอทำมาตรการเพิ่ม เน้นผลิตแบตเตอรี่เล็งให้สิทธิประโยชน์มากกว่า 8 ปี มอบกรมบัญชีกลางหารือราคากลางรถอีวีสำหรับหน่วยงานรัฐ “สุริยะ” ดันโครงการวินสะอาดให้จยย.รับจ้างเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า

Read More
Solar Cell หรือ เซลล์แสงอาทิตย์

Solar Cell หรือ เซลล์แสงอาทิตย์

Solar Cell หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ คือ อุปกรณ์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) เมื่อได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีหลักการทำงานคือ เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบ (เรียกว่า อิเล็กตรอน) และประจุบวก (เรียกว่า โฮล)

Read More
ERDI – Wastewater Management Solution

ERDI – Wastewater Management Solution

ERDI – CMU กับแนวทางในการจัดการ “น้ำเสียหรือของเสีย” ที่เกิดจากฟาร์มปศุสัตว์ หรือเกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม #โดยการเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นพลังงาน ตามแนวทาง Wastewater Management Solution
ซึ่งนอกจากจะสามารถจัดการปัญหาน้ำเสียหรือของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังได้พลังงานทดแทนในรูปแบบก๊าซชีวภาพอีกด้วย โดยการนำน้ำเสียมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน

Read More
ผลักดันการลงทุน การจ้างงาน พยุงเศรษฐกิจช่วงวิกฤติโควิด 19

ผลักดันการลงทุน การจ้างงาน พยุงเศรษฐกิจช่วงวิกฤติโควิด 19

“…การเร่งรัดการลงทุนช่วงรอยต่อของแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและแหล่งบงกช ที่กำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี 2565 ซึ่งเบื้องต้นคาดว่า จะเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 อัตรา จากการสร้างแท่นผลิตปิโตรเลียมจากทั้ง 2 แหล่ง หรือจะเป็นการผลักดันเรื่องการรื้อถอนแท่นปิโตรเลียมที่ไม่ได้ใช้งานต่อ โดยเฉพาะในแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกช ที่เบื้องต้นจะมีการรื้อถอนประมาณ 53 แท่น ซึ่งในส่วนนี้จะทำให้เกิดมูลค่าการลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท และช่วยสร้างอาชีพให้คนไทยต่อเนื่องอีกกว่า 1,000 อัตราต่อปี…”

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่