หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม

จัดสวนแบบ ‘Cooling Passive House’

จัดสวนแบบ ‘Cooling Passive House’

อยากให้บ้านเย็นสบาย หน้าบ้านร่มรื่น ในบ้านน่าอยู่ ลองจัดสวนแบบ ‘Cooling Passive House’ หรือการออกแบบอาคารให้เย็น ด้วยธรรมชาติ

Read More
ก้าวสำคัญ การผลิตพลังงานด้วยก๊าซพิษคาร์บอนไดออกไซด์

ก้าวสำคัญ การผลิตพลังงานด้วยก๊าซพิษคาร์บอนไดออกไซด์

อ้างอิงจากวารสาร Nature Communications กล่าวว่า ในห้องปฏิบัติการพบกระบวนการทางเคมีแบบใหม่ ด้วยวิธีการแบบเดียวกับที่ต้นไม้ทำในธรรมชาติ นั่นคือการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีหรือเชื้อเพลิงที่เราสามารถนำมาใช้ได้

Read More
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขยะในทะเล 4 ประการ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขยะในทะเล 4 ประการ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขยะในทะเล 4 ประการ
ช่วยกันดูแลทะเลด้วยการไม่ทิ้งขยะลงทะเลกันนะคะ

Read More
รู้จักถุงพลาสติกชีวภาพ หรือ ไบโอพลาสติก(BioPlastic)

รู้จักถุงพลาสติกชีวภาพ หรือ ไบโอพลาสติก(BioPlastic)

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หรือพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (Biodegradable plastic) ผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืช สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (biodegradable) ช่วยลดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่