ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร

นศ.วิศวกรรมศาตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรียนรู้การจัดการขยะครบวงจร และการผลิตเป็นพลังงาน

อ่านต่อ...
นศ.วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

นศ.วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

นศ.วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

อ่านต่อ...
อบต.กุ่มหัก สระบุรี เรียนรู้การจัดการขยะและชีวมวล เพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

อบต.กุ่มหัก สระบุรี เรียนรู้การจัดการขยะและชีวมวล เพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน

คณะผู้บริหาร พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน อบต.กุ่มหัก สระบุรี ฟังบรรยายการจัดการขยะและชีวมวลเพื่อผลิตเป็นพลังงาน

อ่านต่อ...

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่