หมวดหมู่: ปัญหาหมอกควัน PM2.5

ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)

ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)

AQI เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศเพื่อเผยแพร่บุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 1 ค่า ใช้เป็นตัวแทนค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ 6 ชนิด

Read More
รู้ยัง? สาเหตุและผลกระทบจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

รู้ยัง? สาเหตุและผลกระทบจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

สาเหตุของการเกิดหมอกควันทางภาคเหนือนั้นมาจากไหนกันนะ หมอกควันมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้นั้นเอง ที่สำคัญคือ การเกิดไฟป่าจำนวนหลายครั้ง ทั้งภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน การเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน การเผาพื้นที่เพื่อประโยชน์ต่อการเก็บเห็ดเผาะ และผักหวาน การเผาขยะชุมชน และการก่อไฟเพื่อให้ความอบอุ่น

Read More
ทำไมฤดูหนาวถึงมาพร้อมหมอกควัน

ทำไมฤดูหนาวถึงมาพร้อมหมอกควัน

ฤดูหนาวของประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่าฤดูแล้งนั้นเป็นช่วงที่ความกดอากาศสูงจากทางตอนเหนือของทวีปเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้อากาศเหนือที่อยู่บริเวณประเทศมีอุณหภูมิที่ลดต่ำลง ทำให้รูปแบบการเคลื่อนตัวของชั้นอากาศเหนือประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงไป

Read More
แหล่งกำเนิด PM 2.5

แหล่งกำเนิด PM 2.5

แหล่งกำเนิด PM 2.5 มีหลายปัจจัยหลักที่สำคัญ
Infographic นี้ #ERDICMU จะสรุปให้เข้าว่าแหล่งกำเนิด
วายร้าย PM2.5 มีอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

Read More
งานวิจัยชี้ PM 2.5 ทำร้ายกระดูก

งานวิจัยชี้ PM 2.5 ทำร้ายกระดูก

สถาบันเพื่อสุขภาพโลกแห่งบาร์เซโลนา (ISGlobal) จากประเทศสเปน โดยด็อกเตอร์ Otavio T. Ranzani เผยว่าพบความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง PM2.5 และ ผงฝุ่นเขม่าคาร์บอนดำ (Black Carbon) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของฝุ่นละออง PM 2.5 ต่อกระดูกของมนุษย์ โดยทำการเก็บตัวอย่างจากชาวอินเดียกว่า 3,700 คน อายุเฉลี่ยราว 35.7 ปี ในเขตรอบเมืองไฮเดอราบัดของอินเดีย เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีฝุ่นละอองสูงกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกถึง 3 เท่า

Read More
การสร้างห้อง Smart Clean Room

การสร้างห้อง Smart Clean Room

การสร้างห้อง Smart Clean Room ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง
ที่สามารถรับมือจากอันตรายจาก PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถสร้างโมเดล 1 ชุมชน 1 Smart Clean Room ได้ง่ายๆ ด้วย 4 ขั้นตอนต่อไปนี้

Read More
ปลูกต้นไม้ในบ้านลดฝุ่นPM2.5

ปลูกต้นไม้ในบ้านลดฝุ่นPM2.5

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในปัจจุบัน นอกจากหน้ากาก N95 ที่พอจะช่วยป้องกันฝุ่นได้เมื่อต้องอยู่ข้างนอกบ้าน แต่ขณะอยู่ในบ้านเราก็ยังได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 อยู่ เราจึงได้รวบรวมต้นไม้ที่จะช่วยลดฝุ่นและสารพิษในอากาศซึ่งจะช่วยให้อากาศภายในบ้านบริสุทธ์มากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ทำหน้าที่ดักฝุ่นก็คือ

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่