วัน: 28 สิงหาคม 2020

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตั้งต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตั้งต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับบริษัท ซีพีพี จำกัดและ ฝ่ายธุรกิจ NGV บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตั้งต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด ขนาด 6 ตันต่อวัน ณ บริษัท ซีพีพี จำกัด (โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม) อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ภายใต้โครงการ innovation hub โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อสนองนโยบาย Thailand 4.0

Read More
‘ถุงพลาสติกจากมันสำปะหลัง’

‘ถุงพลาสติกจากมันสำปะหลัง’

‘ถุงพลาสติกจากมันสำปะหลัง’ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ลดปัญหาขยะพลาสติก

Read More
สถาบันพลังงานมช. ให้การต้อนรับคณะนปส.รุ่นที่ 75 ศึกษาดูงาน นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Innovation)

สถาบันพลังงานมช. ให้การต้อนรับคณะนปส.รุ่นที่ 75 ศึกษาดูงาน นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Innovation)

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 75 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Innovation)

Read More
‘คอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์’

‘คอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์’

‘คอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์’ นวัตกรรมช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่