ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับชุดผลิตพลังงาน ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและไบโอดีเซล ขนาดรวม ๓๖๐ กิโลวัตต์ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับชุดผลิตพลังงาน ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและไบโอดีเซล ขนาดรวม ๓๖๐ กิโลวัตต์ด้วยวิธี e-bidding

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับชุดผลิตพลังงาน ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและไบโอดีเซล ขนาดรวม ๓๖๐ กิโลวัตต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่นี่

เรื่องที่น่าสนใจ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเพาะเลี้ยงหนอนทางเศรษฐกิจสำหรับเป็นอาหารสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเพาะเลี้ยงหนอนทางเศรษฐกิจสำหรับเป็นอาหารสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุง และติดตั้งชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก ก๊าซชีวภาพขนาด ๑๘๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีการ e-bidding

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุง และติดตั้งชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก ก๊าซชีวภาพขนาด ๑๘๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีการ e-bidding

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่