หมวดหมู่: ศึกษาดูงาน

ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร

ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

Read More
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมระบบจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบ Net Zero Carbon 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมระบบจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบ Net Zero Carbon 

สถาบันพลังงานมช.ต้อนรับคณะจากมจร. เยี่ยมชมระบบจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ และ Net Zero Carbon

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่