หมวดหมู่: พลังงานก๊าซชีวภาพ

เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นพลังงาน ลดค่าไฟ ไร้ปัญหากลิ่นเหม็นด้วย ด้วยระบบ Biogas

เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นพลังงาน ลดค่าไฟ ไร้ปัญหากลิ่นเหม็นด้วย ด้วยระบบ Biogas

ระบบ Biogas ที่บางท่านเรียกว่าระบบก๊าซชีวภาพ คือ เทคโนโลยีการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำเสีย โดยอาศัยกลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ ซึ่งนอกจากจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียแล้ว ยังสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนอีกด้วย

Read More
สนพ.ดัน เต่างอยโมเดล CBGสร้างสุข พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน มช.ร่วมวางระบบสู่ชุมชน

สนพ.ดัน เต่างอยโมเดล CBGสร้างสุข พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน มช.ร่วมวางระบบสู่ชุมชน

สนพ.ดัน“โครงการส่งเสริมและสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มในชุมชนต้นแบบ” สู่ เต่างอยโมเดล CBGสร้างสุข พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน ณ ชุมชนบ้านนางอยและบ้านโพนปลาโหล ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

Read More
ก๊าซเหมือนกัน แต่ดันไม่เหมือนกัน

ก๊าซเหมือนกัน แต่ดันไม่เหมือนกัน

หลายครั้งที่สับสนเรื่องก๊าซ จนบางทีกลายเป็นคนละเรื่องเดียวกัน เพราะดันไปคุยเรื่องก๊าซเหมือนกัน แต่ดันไม่เหมือนกันนี่สิ

Read More
ความเหมือนที่แตกต่าง ระหว่างก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว

ความเหมือนที่แตกต่าง ระหว่างก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว

ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนั้น เราอาจจะได้น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ หรือก๊าซธรรมชาติเหลว แล้วรู้ไหมว่า ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร มาดูกัน

Read More
LNG คืออะไร

LNG คืออะไร

Liquefied Natural Gas (LNG) หรือ ก๊าซธรรมชาติเหลว คือ ก๊าซธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพจากสถานะก๊าซให้กลายเป็นของเหลว โดยลดอุณหภูมิลงจนเหลือประมาณ -160 องศาเซลเซียส เพื่อสะดวกในการขนส่งไปยังที่ต่างๆ ที่มีระยะทางไกลๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางเรือ และก่อนจะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง LNG จะถูกทำให้ระเหยกลับมาสู่สถานะก๊าซอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

Read More
บ่อหมักไร้ออกซิเจนแบบเร็วและแบบช้า

บ่อหมักไร้ออกซิเจนแบบเร็วและแบบช้า

ERDICMU ชวนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับบ่อหมักไร้ออกซิเจนทั้งแบบเร็วและแบบช้า เหมือนหรือต่างกันยังไงไปดูกันค่ะ

Read More
เช็คความพร้อม ก่อนติดตั้งระบบก๊าซ CBG

เช็คความพร้อม ก่อนติดตั้งระบบก๊าซ CBG

ก๊าซ CBG เป็นพลังงานทางเลือกใหม่ ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ ด้วยกระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ โดยการกำจัด CO2, H2S และความชื้นออกจากก๊าซชีวภาพ สำหรับภาคธุรกิจองค์กรในประเทศไทย ที่มีความต้องการในการติดตั้งระบบพลังงานทดแทน จากก๊าซ CBG ลองเช็คความพร้อมดูซิว่า โรงงาน หรือฟาร์มของท่าน มีความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบ CBG หรือไม่

Read More
กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากไบโอแก๊ส

กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากไบโอแก๊ส

ยกตัวอย่างกรณีศึกษาอุบัติเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพที่เคยเกิดขึ้น ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร และให้ความรู้ถึงวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

Read More
5 เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มปศุสัตว์

5 เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มปศุสัตว์

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มปศุสัตว์ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับเกษตกรฟาร์มปศุสัตว์ เพิ่มมูลค่า สร้างกำไร ด้วย 5 เทคโนโลยี

Read More
แนวทางการลดใช้พลังงานในฟาร์มสุกร

แนวทางการลดใช้พลังงานในฟาร์มสุกร

แนวทางการลดใช้พลังงานในฟาร์มสุกร สามารถลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่าย ทำได้อย่างไรบ้างมาดูกันค่ะ

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่