เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF)

เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF)

เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) คือ การนำขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ

อ่านต่อ...
Waste to Energy : การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน ทำได้หลากหลายวิธี

Waste to Energy : การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน ทำได้หลากหลายวิธี

Waste to Energy
การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน ทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งการนำขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานนั้น นอกจากเป็นการกำจัดขยะไม่ให้ล้นเมืองแล้ว ยังช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศอีกด้วย

อ่านต่อ...
“อันตรายและความปลอดภัยในระบบก๊าซชีวภาพ”

“อันตรายและความปลอดภัยในระบบก๊าซชีวภาพ”

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพไปทั่วประเทศ ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ครอบคลุมของเสียต่างๆ ที่มีในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือของเสียจากภาคอุตสาหกรรมเกษตร และขยะ เช่น โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานน้ำมันปาล์ม และโรงงานเอทานอล โดยมีวัตถุประสงค์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แก้ไขเรื่องกลิ่นเหม็นต่อชุมชนใกล้เคียง หรือการผลิตพลังงานไว้ใช้เองเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้ม น้ำมันดีเซล หรือไฟฟ้า พร้อมกับมีแรงกระตุ้นจากกระบวนการทางด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด(CDM) ถือเป็นการนำของเสียที่เคยปล่อยทิ้งไปกลับมาสร้างมูลค่า และยังเป็นพลังงานทดแทนที่เราผลิตได้เองไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามหากเราไม่มีความระมัดระวัง และวางมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างดีพอแล้ว ระบบก๊าซชีวภาพอาจสร้างเสียหาย และเกิดอันตรายได้ ดังนั้น การทำความรู้จักกับระบบก๊าซชีวภาพ อันตรายและความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ผู้ใช้งานต้องมีความรู้อย่างเพียงพอ

อ่านต่อ...
หลังคาเปียโนโซล่า สวย มีประโยชน์ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

หลังคาเปียโนโซล่า สวย มีประโยชน์ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

บนหลังคาตึกเปียโนได้ติดตั้งแผ่นโซล่าจำนวน 500 กว่าแผง
รวมผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในตึกได้ประมาณ 180 กิโลวัตต์/ชั่วโมง

อ่านต่อ...
อนาคตพลังงาน & พลังงานหมุนเวียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อนาคตพลังงาน & พลังงานหมุนเวียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะโตในอัตรา 3.7% ต่อปี คิดเป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยโลกในช่วงปี 2559-2583 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร ความเป็นชุมชนเมือง รายได้ที่เพิ่มขึ้นและการเข้าถึงไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้น เป็นที่คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศลาวจะเติบโตสูงสุดที่17% ต่อปีในช่วงปี 2557-2568 ตามมาด้วยอินโดนีเซียและกัมพูชาที่ 11% และเพื่อตอบสนองกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น คาดว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มมากกว่าสองเท่าจาก 241 จิกะวัตต์ ในปี 2559 เป็น 566 จิกะวัตต์ ในปี 2583

อ่านต่อ...
ดันไทยฮับรถยนต์ไฟฟ้าใน 5 ปี

ดันไทยฮับรถยนต์ไฟฟ้าใน 5 ปี

“สมคิด” ลั่น 5 ปีไทยผงาดฮับรถยนต์ไฟฟ้า สั่งบีโอไอทำมาตรการเพิ่ม เน้นผลิตแบตเตอรี่เล็งให้สิทธิประโยชน์มากกว่า 8 ปี มอบกรมบัญชีกลางหารือราคากลางรถอีวีสำหรับหน่วยงานรัฐ “สุริยะ” ดันโครงการวินสะอาดให้จยย.รับจ้างเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า

อ่านต่อ...
Solar Cell หรือ เซลล์แสงอาทิตย์

Solar Cell หรือ เซลล์แสงอาทิตย์

Solar Cell หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ คือ อุปกรณ์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) เมื่อได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีหลักการทำงานคือ เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบ (เรียกว่า อิเล็กตรอน) และประจุบวก (เรียกว่า โฮล)

อ่านต่อ...

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่