หมวดหมู่: ปัญหาหมอกควัน PM2.5

การเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศให้เหมาะกับบ้านและอากาศ

การเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศให้เหมาะกับบ้านและอากาศ

คำแนะนำเรื่องการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศให้เหมาะกับบ้านและอากาศที่แย่ลงทุกๆ วัน

Read More
7 ต้นไม้ฟอกอากาศ ปลูกในบ้านก็ได้ ปลูกไว้ในออฟฟิศก็ดี

7 ต้นไม้ฟอกอากาศ ปลูกในบ้านก็ได้ ปลูกไว้ในออฟฟิศก็ดี

ต้นไม้ฟอกอากาศ นอกจากจะช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับแต่ละมุมในบ้านแล้ว ยังมีคุณสมบัติช่วยดูดซับสารพิษตกค้าง อาทิ ควันบุหรี่ สีทาบ้าน พลาสติก น้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆ ที่หมุนเวียนอยู่ภายในห้องสี่เหลี่ยมได้ดีมาก ๆ โดยมีกระบวนการดูดซับอากาศที่เป็นพิษเข้าไปทางใบ แล้วส่งไปฟอกทำความสะอาดยังส่วนราก ก่อนจะปลดปล่อยออกซิเจนกลับมาสู่อากาศอีกครั้ง

Read More
PM2.5 เพิ่มการเป็นอัลไซเมอร์ 300% ออทิสติก 150% อัมพาต 100%

PM2.5 เพิ่มการเป็นอัลไซเมอร์ 300% ออทิสติก 150% อัมพาต 100%

มีงานวิจัยชี้ว่าฝุ่น PM 2.5 เกี่ยวข้องกับโรคสมองฝ่อ รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์และความจำเสื่อมด้วย! นักวิจัยศึกษาหญิงในช่วงอายุ 73 – 87 ปีจำนวน 998 คนโดยการสแกนสมองและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่เพื่อใช้ประมาณการว่าแต่ละคนได้รับPM 2.5 มากน้อยแค่ไหน

Read More
ทำไมต้อง หน้ากากป้องกันมลพิษและฝุ่นควัน?

ทำไมต้อง หน้ากากป้องกันมลพิษและฝุ่นควัน?

เพราะมลพิษทางอากาศไม่เพียงประกอบด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 เท่านั้น แต่ยังประกอบด้วยก๊าซพิษที่สำคัญ 4 ชนิด ที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและหัวใจ การเลือกหน้ากากให้เหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญ

Read More
4 ก๊าซพิษแฝงตัวอยู่ในหมอกควัน

4 ก๊าซพิษแฝงตัวอยู่ในหมอกควัน

การรายงานคุณภาพอากาศด้วยดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) นั้นจะต้องทำการวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 PM2.5 และค่าก๊าซพิษ NO2 SO2 O3 และ CO

เพราะก๊าซพิษ 4 ชนิดนี้ เป็นก๊าซพิษหลักที่แฝงตัวอยู่ในหมอกควันเข้ามาทำร้ายสุขภาพร่างกายของเรา วันนี้มารู้จักแหล่งที่มา กลไกการก่อโรค และผลข้างเคียงกันนะคะ

Read More
ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)

ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)

AQI เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศเพื่อเผยแพร่บุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 1 ค่า ใช้เป็นตัวแทนค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ 6 ชนิด

Read More
รู้ยัง? สาเหตุและผลกระทบจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

รู้ยัง? สาเหตุและผลกระทบจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

สาเหตุของการเกิดหมอกควันทางภาคเหนือนั้นมาจากไหนกันนะ หมอกควันมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้นั้นเอง ที่สำคัญคือ การเกิดไฟป่าจำนวนหลายครั้ง ทั้งภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน การเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน การเผาพื้นที่เพื่อประโยชน์ต่อการเก็บเห็ดเผาะ และผักหวาน การเผาขยะชุมชน และการก่อไฟเพื่อให้ความอบอุ่น

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่