หมวดหมู่: ปัญหาหมอกควัน PM2.5

อย่าเผาเศษใบไม้

อย่าเผาเศษใบไม้

ในเศษใบไม้ของ 1 ต้น ถ้าคุณเลือกเผาก็จะทำให้ เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ถึง 80 กิโลกรัม ฝุ่น 18 กิโลกรัม เพราะฉะนั้นเศษใบไม้ที่กวาดแล้ว ให้ใช้ทำปุ๋ยหมักหรือนำไปสุมไว้บริเวณโคนต้นไม้ จะได้กลายเป็นปุ๋ยสืบต่อไป

Read More
8 วิธีลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5

8 วิธีลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5

อากาศที่เราหายใจเข้าไปนั้นมันปะปนไปด้วยฝุ่นที่มีอนุภาคเล็กๆๆๆๆๆๆๆ เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เล็กกว่าเส้นผมถึง 20 เท่าที่เรียกว่า ฝุ่น PM2.5 สายตายังสัมผัสไม่พ้นหมอกที่เต็มไปด้วยฝุ่น PM2.5 ด้วยความกังวลด้วยความหวังว่าความรุนแรงจะลดลงตามลำดับ คนที่พึ่งได้ดีที่สุดใน้เวลานี้ คือ ตัวเราเอง ฉะนั้นหันมาลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ด้วยตนเองกันดีกว่า

Read More
7 ต้นไม้ฟอกอากาศ ปลูกในบ้านก็ได้ ปลูกไว้ในออฟฟิศก็ดี

7 ต้นไม้ฟอกอากาศ ปลูกในบ้านก็ได้ ปลูกไว้ในออฟฟิศก็ดี

ต้นไม้ฟอกอากาศ นอกจากจะช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับแต่ละมุมในบ้านแล้ว ยังมีคุณสมบัติช่วยดูดซับสารพิษตกค้าง อาทิ ควันบุหรี่ สีทาบ้าน พลาสติก น้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆ ที่หมุนเวียนอยู่ภายในห้องสี่เหลี่ยมได้ดีมาก ๆ โดยมีกระบวนการดูดซับอากาศที่เป็นพิษเข้าไปทางใบ แล้วส่งไปฟอกทำความสะอาดยังส่วนราก ก่อนจะปลดปล่อยออกซิเจนกลับมาสู่อากาศอีกครั้ง

Read More
PM2.5 เพิ่มการเป็นอัลไซเมอร์ 300% ออทิสติก 150% อัมพาต 100%

PM2.5 เพิ่มการเป็นอัลไซเมอร์ 300% ออทิสติก 150% อัมพาต 100%

มีงานวิจัยชี้ว่าฝุ่น PM 2.5 เกี่ยวข้องกับโรคสมองฝ่อ รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์และความจำเสื่อมด้วย! นักวิจัยศึกษาหญิงในช่วงอายุ 73 – 87 ปีจำนวน 998 คนโดยการสแกนสมองและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่เพื่อใช้ประมาณการว่าแต่ละคนได้รับPM 2.5 มากน้อยแค่ไหน

Read More
ทำไมต้อง หน้ากากป้องกันมลพิษและฝุ่นควัน?

ทำไมต้อง หน้ากากป้องกันมลพิษและฝุ่นควัน?

เพราะมลพิษทางอากาศไม่เพียงประกอบด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 เท่านั้น แต่ยังประกอบด้วยก๊าซพิษที่สำคัญ 4 ชนิด ที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและหัวใจ การเลือกหน้ากากให้เหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญ

Read More
4 ก๊าซพิษแฝงตัวอยู่ในหมอกควัน

4 ก๊าซพิษแฝงตัวอยู่ในหมอกควัน

การรายงานคุณภาพอากาศด้วยดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) นั้นจะต้องทำการวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 PM2.5 และค่าก๊าซพิษ NO2 SO2 O3 และ CO

เพราะก๊าซพิษ 4 ชนิดนี้ เป็นก๊าซพิษหลักที่แฝงตัวอยู่ในหมอกควันเข้ามาทำร้ายสุขภาพร่างกายของเรา วันนี้มารู้จักแหล่งที่มา กลไกการก่อโรค และผลข้างเคียงกันนะคะ

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่