สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน ศึกษาดูงานระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน ศึกษาดูงานระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

คณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงาน ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

อ่านต่อ...
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มช. เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มช. เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร

อาจารย์และนักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มช. เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมผลิตเป็นพลังงานทดแทน

อ่านต่อ...
How to แยกประเภทขยะพลาสติก

How to แยกประเภทขยะพลาสติก

พลาสติกที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันนั้นมีหลากหลายประเภท
แล้วเราจะแยกพลาสติกแต่ละประเภทได้อย่างไร
มาทำความรู้จักประเภทของพลาสติกกันค่ะ

อ่านต่อ...
สมาร์ทกริด (Smart Grid) คืออะไร

สมาร์ทกริด (Smart Grid) คืออะไร

สมาร์ทกริด (Smart Grid) คือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่นำเทคโนโลยีหลากหลายประเภทเข้ามาทำงานร่วมกัน โดยครอบคลุมตั้งแต่การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้นตลอดทั้งห่วงโซ่ของระบบไฟฟ้าตั้งแต่การผลิตไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า การจำหน่ายไฟฟ้า ไปจนถึงภาคส่วนของผู้บริโภค ได้อย่างชาญฉลาด

อ่านต่อ...
แนวทางการกำหนดมาตรการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทย

แนวทางการกำหนดมาตรการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทย

การกำหนดมาตรการการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตไฮโดรเจน มีเป้าประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งเสริมการผลิตไฮโดรเจนในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน ครอบคลุมภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง

อ่านต่อ...
แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย

แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญของการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย ซึ่งแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนี้มีเป้าประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง และการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน ครอบคลุมภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง

อ่านต่อ...

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่