หมวดหมู่: พลังงานจากขยะ

แยกขยะต้นทาง เพื่อการจัดการขยะปลายทางให้เกิดประโยชน์

แยกขยะต้นทาง เพื่อการจัดการขยะปลายทางให้เกิดประโยชน์

การกำจัดขยะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทุกชุมชน แต่การกำจัดขยะให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ #จะต้องเป็นหน้าที่ของทุกคน และ #ต้องเริ่มต้นแยกขยะที่ต้นทางวันนี้ #ERDI มีเกล็ดความรู้ เรื่อง “เส้นทางขยะของแต่ละประเภท” เมื่อเราแยกทิ้งแล้ว ขยะแต่ละประเภทสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

Read More
พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนจากขยะ

พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนจากขยะ

โรงไฟฟ้าจากขยะ ที่ไม่ต้องเผาเพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพแบบหมักแห้ง ของERDI-CMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Read More
ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนขยะคาร์บอน เป็น “กราฟีน” วัสดุล้ำค่าแห่งอนาคต

ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนขยะคาร์บอน เป็น “กราฟีน” วัสดุล้ำค่าแห่งอนาคต

ปัญหาขยะล้นโลกและภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ กำลังจะได้รับการแก้ไขด้วยนวัตกรรมชิ้นใหม่ โดยสิ่งประดิษฐ์นี้สามารถเปลี่ยนขยะซึ่งมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นคาร์บอนทุกชนิด ให้กลายเป็น “กราฟีน” (Graphene) วัสดุมหัศจรรย์แห่งอนาคตที่มีมูลค่าสูงได้

Read More
ขยะจากโควิด-19

ขยะจากโควิด-19

ปริมาณขยะเศษอาหารหรือขยะเปียดถูกทิ้งปะปนมากับขยะทั่วไปมีปริมาณเพิ่มขึ้น ไม่เพียงแต่เศษอาหารเดลิเวอรี่ ยังมีการปรุงอาหารที่บ้านด้วย และที่เป็นปัญหามาก คือ ขยะกลุ่มหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ถุงมือทางการแพทย์ ถือเป็นขยะติดเชื้อ เดิมขยะอันตรายเกิดในโรงพยาบาล ปกติขยะกลุ่มนี้โรงพยาบาลส่งไปทำลายที่เตาเผาอุณหภูมิสูงที่มีมาตรฐาน แต่ในช่วง 2-3 เดือนมานี้ ประชาชนใช้หน้ากากทุกวัน ทิ้งทุกวัน ถือเป็นขยะติดเชื้อเช่นกัน

Read More
ขยะ = พลังงานสะอาด

ขยะ = พลังงานสะอาด

ขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานที่สะสมอยู่ภายในซึ่งเมื่อนำมาผ่านกระบวนการทางความร้อนหรือกระบวนการทางชีวภาพและจะได้พลังงานทดแทนที่จัดเป็นประเภทพลังงานที่สะอาด​

Read More
ประโยชน์ของไบโอดีเซล

ประโยชน์ของไบโอดีเซล

รู้หรือไม่ว่า “ไบโอดีเซล” ไม่ได้ช่วยแค่ด้านพลังงาน การผลิตและใช้ประโยชน์จาก ไบโอดีเซล ยังส่งผลดีในด้านอื่นๆด้วยเช่นกัน

Read More
5 ประเทศต้นแบบที่มีการรีไซเคิลขยะมากที่สุดในโลก

5 ประเทศต้นแบบที่มีการรีไซเคิลขยะมากที่สุดในโลก

หลายๆ ประเทศทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสำคัญและสร้างโมเดลต้นแบบในการรีไซเคิลขยะกันมากขึ้นมาดูกันว่า 5 ประเทศต้นแบบที่มีการรีไซเคิลขยะมากที่สุดในโลก ได้แก่ประเทศใดบ้าง

Read More
GreenCone ถังหมักรักษ์โลก

GreenCone ถังหมักรักษ์โลก

ถังหมักรักษ์โลก (Green Cone) ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกในประเทศแคนาดา
โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับขยะอินทรีย์ที่เหลือจากครัวเรือน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเชื้อโรคหรือไปปนเปื้อนกับขยะอื่นๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ อีกทั้งยังได้ประโยชน์ในเรื่องของธาตุอาหารที่เป็นผลพลอยได้ใช้ในการปรับปรุงดิน ทำให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

Read More
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับชาติ เลยทีเดียว ซึ่งไม่เพียงต้องทำการบริหารจัดการเป็นบูรณาการจากทั้งภาครัฐ และเอกชนแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนด้วย ในเรื่องของการคัดแยกขยะจากต้นทาง ตั้งแต่ครัวเรือน เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถบริหารจัดการขยะที่มีจำนวน มหาศาลได้อย่างง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read More
ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่นี่ เราประยุกต์ #เทคโนโลยีการจัดการขยะ เพื่อการผลิต #พลังงานทดแทน เป็นพลังงานไฟฟ้า ,ก๊าซไบโอมีเทนสำหรับยานยนต์,ถ่านชีวภาพ ,ไบโอดีเซล และกำลังดำเนินการต่อในส่วนของการผลิตเชื้อเพลิงขยะ และใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นยางมะตอย

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่