หมวดหมู่: การจัดการขยะ

ถังหมักขยะอินทรีย์

ถังหมักขยะอินทรีย์

ถังหมักขยะอินทรีย์ เป็นทางเลือกใหม่ของการกำจัดของเสียที่แหล่งกำเนิด โดยมากกว่าร้อยละ 50 ของขยะมูลฝอยทั้งหมดเป็นขยะมูลฝอยประเภทสารอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ การนำมาหมักให้เป็นปุ๋ย จึงเป็นการเปลี่ยนภาระให้เป็นมูลค่า รวมทั้งสามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการขยะมูลฝอย ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดลง ทำให้มีการใช้พื้นที่ฝังกลบซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายในการกำจัดมูลฝอยน้อยลง และสามารถลดปัญหาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ตามมาได้อีกมาก

Read More
ข้อควรระวังในขณะช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูด

ข้อควรระวังในขณะช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูด

ไฟฟ้านั้น ถึงแม้จะให้คุณประโยชน์มหาศาล แต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้เช่นกัน เพราะหากประมาท ขาดความระมัดระวัง ไฟฟ้าที่มีคุณอนันต์ ก็สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราได้

Read More
แก้วพลาสติกทิ้งอย่างไรให้ถูกต้อง

แก้วพลาสติกทิ้งอย่างไรให้ถูกต้อง

แก้วเครื่องดื่มต่างๆ หากไม่มีแก้วส่วนตัวจำเป็นต้องใช้แก้วพลาสติก เพียงแค่เราใช้แล้วนำมาแยกชิ้นส่วนให้ถูกต้อง เพื่อนำไปรีไซเคิลหรืออัพรีไซเคิลต่อ เพียงเท่านี้ก็จะทำให้การใช้พลาสติกในแต่ละครั้งคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Read More
ขยะแต่ละชนิดใช้เวลาย่อยสลายเท่าไร

ขยะแต่ละชนิดใช้เวลาย่อยสลายเท่าไร

รู้จักขยะชนิดต่างๆ ที่ถูกทิ้งกันอยู่ในทุกวันนี้ ว่าแต่ละชนิดนั้น มีระยะเวลาในการย่อยสลายอยู่ที่เท่าไหร่ ต้องบอกเลยว่าบางชนิดมีอายุขัยนานกว่ามนุษย์ซะอีก

Read More
เทคโนโลยีสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากโปรตีนและน้ำ

เทคโนโลยีสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากโปรตีนและน้ำ

วิศวกรไฟฟ้านามว่า จุน เหยา (Jun Yao) และนักจุลชีววิทยา ดีเร็ค โลฟเลย์ (Derek Lovley) จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์แอมเฮิสต์ สหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาอุปกรณ์ชื่อว่า แอร์เจน (Air-gen) เป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าจากโปรตีนใน “จีโอแบคเตอร์ (Geobacter) ” ซึ่งเป็นแบคทีเรียประเภทหนึ่งสร้างแผ่นโปรตีนในลวดนาโน ซึ่งทำหน้าที่ดูดซึมความชื้นจากอากาศ เมื่อตัวนำไฟฟ้ากับโปรตีนจากแบคทีเรีย จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้

Read More
ขยะประเภทไหน ทิ้งลงถังสีอะไร

ขยะประเภทไหน ทิ้งลงถังสีอะไร

ชวนคุณๆทบทวนการทิ้งขยะให้ถูกประเภท และทิ้งลงถังให้ถูกสี เพื่อลดภาระการคัดแยกขยะปลายทาง

Read More
พลาสติกชีวภาพ           หรือไบโอพลาสติก (Bioplastic)      ย่อยสลายง่าย?

พลาสติกชีวภาพ หรือไบโอพลาสติก (Bioplastic) ย่อยสลายง่าย?

“การย่อยสลายตัวช้า” เป็นความเข้าใจที่เกี่ยวกับปัญหาพลาสติกเนื่องจากต้องใช้เวลามากกว่าร้อยปีพันปีในการย่อยสลาย จึงทำให้พลาสติกเหล่านี้ตกค้างอยู่ในสภาพแวดล้อม โดยเวลาการย่อยสลายยาวนานนี้เกิดจากโครงสร้างทางเคมีของพลาสติกที่ทำให้มีความทนทาน ไม่สามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลาอันสั้นเหมือนใบไม้ใบหญ้า หรือชีวมวลอื่นๆ ด้วยสาเหตุนี้เอง จึงได้มีการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ หรือไบโอพลาสติก (Bioplastic) ขึ้นมาโดยใช้ชีวมวลต่างๆ โดยมุ่งเป้าว่าจะเป็นพลาสติกที่ใช้เวลาในการย่อยสลายน้อยกว่าพลาสติกทั่วไป ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นอย่างยิ่งในปี ค.ศ. 2017 และ 2018 ที่มีการผลิตไบโอพลาสติกในปริมาณที่มากขึ้นกว่าปีก่อนเกือบเท่าตัว

Read More
5 วิธีทำปุ๋ยคุณภาพดีจากเศษอาหารเหลือๆ ในบ้าน

5 วิธีทำปุ๋ยคุณภาพดีจากเศษอาหารเหลือๆ ในบ้าน

เริ่มต้นเเค่มี ปุ๋ยคอก ใบไม้แห้ง เศษอาหาร และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับบ้านของตัวเองนะคะ ลองทำตามกันได้ง่ายๆเลย

Read More
ลดใช้ถุงพลาสติกแค่ 1 ใบ ช่วยอะไรได้บ้าง

ลดใช้ถุงพลาสติกแค่ 1 ใบ ช่วยอะไรได้บ้าง

การลดใช้ถุงพลาสติกแค่ 1 ใบ ไม่เพียงแค่ช่วยลดขยะพลาสติกที่กำลังจะล้นโลกแต่ยังช่วยรักษาทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตได้อีกมากมาย

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่