หมวดหมู่: การจัดการขยะ

‘กากกาแฟ’ พลังงานเชื้อเพลิงลดโลกร้อน

‘กากกาแฟ’ พลังงานเชื้อเพลิงลดโลกร้อน

Bio-Bean สตาร์ทอัพสัญชาติอังกฤษ ได้คิดค้นและพัฒนาการเปลี่ยนกากกาแฟให้กลายเป็นเชื้อเพลิงไบโอดีเซล ซึ่งใช้กากกาแฟในปริมาณ 7,000 ตันต่อปี สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถเมล์ที่ให้บริการในลอนดอน แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ จากนั้น จึงหันมาผลิต Coffee Logs หรือ ถ่านจากกากกาแฟ โดยนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำอุตสาหกรรม หรือการอบแห้งธัญพืช รวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับให้ความร้อนในเตาเผาได้ด้วย ซึ่งถ่านชนิดนี้สามารถให้ความร้อนได้มากกว่าถ่านไม้ธรรมดาถึง 20% และเผาไหม้ได้นานกว่า 20%

Read More
การใช้น้อย/ใช้ซ้ำ(ที่ฉลาด)เป็นหัวใจสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม

การใช้น้อย/ใช้ซ้ำ(ที่ฉลาด)เป็นหัวใจสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม

เดนมาร์กใช้วิธีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่ตัดสินใจ เพื่อเลือกใช้ถุงชนิดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Read More
รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint)

รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint)

รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ หรือกระบวนการผลิตสิ่งของต่าง ๆ ว่าในแต่ละขึ้นตอนของการผลิตหรือย่อยสลายสิ่งของได้สร้างคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศเท่าใด รวมถึงพลาสติก ไม่ว่าจะขวดน้ำ หลอด ถุงพลาสติก โฟม กล่องอาหารแช่แข็ง ที่ต้องอาศัยเชื้อเพลิงในการผลิตเม็ดพลาสติก และแปลงร่างเม็ดพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จึงก่อให้เกิดมลพิษแลสร้างคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศอย่างมาก

Read More
ถังหมักขยะอินทรีย์

ถังหมักขยะอินทรีย์

ถังหมักขยะอินทรีย์ เป็นทางเลือกใหม่ของการกำจัดของเสียที่แหล่งกำเนิด โดยมากกว่าร้อยละ 50 ของขยะมูลฝอยทั้งหมดเป็นขยะมูลฝอยประเภทสารอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ การนำมาหมักให้เป็นปุ๋ย จึงเป็นการเปลี่ยนภาระให้เป็นมูลค่า รวมทั้งสามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการขยะมูลฝอย ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดลง ทำให้มีการใช้พื้นที่ฝังกลบซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายในการกำจัดมูลฝอยน้อยลง และสามารถลดปัญหาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ตามมาได้อีกมาก

Read More
ข้อควรระวังในขณะช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูด

ข้อควรระวังในขณะช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูด

ไฟฟ้านั้น ถึงแม้จะให้คุณประโยชน์มหาศาล แต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้เช่นกัน เพราะหากประมาท ขาดความระมัดระวัง ไฟฟ้าที่มีคุณอนันต์ ก็สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราได้

Read More
แก้วพลาสติกทิ้งอย่างไรให้ถูกต้อง

แก้วพลาสติกทิ้งอย่างไรให้ถูกต้อง

แก้วเครื่องดื่มต่างๆ หากไม่มีแก้วส่วนตัวจำเป็นต้องใช้แก้วพลาสติก เพียงแค่เราใช้แล้วนำมาแยกชิ้นส่วนให้ถูกต้อง เพื่อนำไปรีไซเคิลหรืออัพรีไซเคิลต่อ เพียงเท่านี้ก็จะทำให้การใช้พลาสติกในแต่ละครั้งคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Read More
ขยะแต่ละชนิดใช้เวลาย่อยสลายเท่าไร

ขยะแต่ละชนิดใช้เวลาย่อยสลายเท่าไร

รู้จักขยะชนิดต่างๆ ที่ถูกทิ้งกันอยู่ในทุกวันนี้ ว่าแต่ละชนิดนั้น มีระยะเวลาในการย่อยสลายอยู่ที่เท่าไหร่ ต้องบอกเลยว่าบางชนิดมีอายุขัยนานกว่ามนุษย์ซะอีก

Read More
เทคโนโลยีสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากโปรตีนและน้ำ

เทคโนโลยีสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากโปรตีนและน้ำ

วิศวกรไฟฟ้านามว่า จุน เหยา (Jun Yao) และนักจุลชีววิทยา ดีเร็ค โลฟเลย์ (Derek Lovley) จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์แอมเฮิสต์ สหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาอุปกรณ์ชื่อว่า แอร์เจน (Air-gen) เป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าจากโปรตีนใน “จีโอแบคเตอร์ (Geobacter) ” ซึ่งเป็นแบคทีเรียประเภทหนึ่งสร้างแผ่นโปรตีนในลวดนาโน ซึ่งทำหน้าที่ดูดซึมความชื้นจากอากาศ เมื่อตัวนำไฟฟ้ากับโปรตีนจากแบคทีเรีย จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้

Read More
ขยะประเภทไหน ทิ้งลงถังสีอะไร

ขยะประเภทไหน ทิ้งลงถังสีอะไร

ชวนคุณๆทบทวนการทิ้งขยะให้ถูกประเภท และทิ้งลงถังให้ถูกสี เพื่อลดภาระการคัดแยกขยะปลายทาง

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่