หมวดหมู่: พลังงานแสงอาทิตย์

ที่จอดรถพลังงานแสงอาทิตย์ CMU – Solar Parking

ที่จอดรถพลังงานแสงอาทิตย์ CMU – Solar Parking

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกแบบพัฒนา CMU – Solar Parking หรือโรงจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อมุ่งส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและยกระดับสถานประกอบการให้เป็น “สถานประกอบการสีเขียว”

Read More
การเลี้ยงปลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

การเลี้ยงปลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ปลานิลเป็นปลาน้ำจืดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและมีคุณค่าทางโภชนาการ
พลังงานแสงอาทิตย์มีความสำคัญในการเลี้ยงปลานิล
สำคัญอย่างไร ติดตามชมกันได้ที่ ERDI Media

Read More
วัฏจักรชีวิตของแผงโซลาร์เซลล์

วัฏจักรชีวิตของแผงโซลาร์เซลล์

เมื่อเร็วๆ นี้ การลงทุนระบบพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นเทรนด์ทั่วโลก และมีต้นทุนถูกลงโดยสามารถแข่งขันกับระบบการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้แล้ว อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นกังวลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแผงโซลาร์เซลล์และการจัดการแผงโซลาร์เซลล์เมื่อหมดอายุการใช้งาน บทความนี้จะสำรวจมิติว่าด้วยความยั่งยืนดังกล่าว

Read More
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จะเพิ่มมากขึ้น 50% ในช่วงห้าปีต่อจากนี้

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จะเพิ่มมากขึ้น 50% ในช่วงห้าปีต่อจากนี้

จากการที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนเริ่มมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มากขึ้น
สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ(IEA – The International Energy Agency)คาดการณ์ว่าจะมีพลังงานที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทนเพิ่มอีก 1200 กิกะวัตต์ ภายในปี 2024 ซึ่งเทียบเท่าได้กับกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามสำนักงานกล่าวว่าการผลิตที่เพิ่มขึ้นก็ยังคงไม่เพียงพอกับต่อความต้องการพลังงานที่ยั่งยืน

Read More
ข้อดีข้อเสียพลังงานไฮโดรเจน

ข้อดีข้อเสียพลังงานไฮโดรเจน

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์และมีไฮโดรเจนเป็นระบบกักเก็บพลังงาน เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างตัวอย่างและให้ความรู้ เพื่อมุ่งสู่อนาคตของการใช้พลังงานทดแทนเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่า ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเป็นอนาคตของการกักเก็บพลังงาน เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานราคาถูก ถ้าใช้ระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน จะช่วยให้ยิ่งเก็บได้นาน นอกจากนี้ยังมีข้อดีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจและช่วยประเทศชาติได้อีกมากมาย

Read More
นักวิจัยใช้ AI เข้ามาช่วยพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์

นักวิจัยใช้ AI เข้ามาช่วยพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซนทรัลฟลอริดาใช้การเรียนรู้ของ AI ในเครื่องจักรช่วยนำแร่ Perovskite มาเป็นวัสดุสำหรับผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเปลี่ยนพลังงานที่ได้จากกระบวนการโฟโตโวทาลิกเป็นพลังงานที่นำมาใช้งานได้ โดยแร่ Perovskite นั้นสามารถทำงานได้ทั้งในสถานะของแข็งและของเหลว ทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานได้หลากหลาย ในอนาคตอาจสามารถทำเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ในรูปแบบสีทาบ้านก็เป็นได้

Read More
ปัญหาขยะแผงโซลาร์ในอนาคตจัดการอย่างไร

ปัญหาขยะแผงโซลาร์ในอนาคตจัดการอย่างไร

นับแต่ปี 2545 ไทยเริ่มมีการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี จากการสนับสนุนของภาครัฐและรวมไปถึงภาคเอกชนที่ให้ความสนใจ แม้ว่าพลังงานดังกล่าวจะนับได้ว่าเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ก็คงมีประเด็นปัญหาเรื่องการกำจัดซากขยะแผงโซลาร์หลังหมดอายุการใช้งาน ซึ่งมีอายุเฉลี่ยราว 20 ปี โดยไทยกำลังต้องเผชิญกับประเด็นปัญหาดังกล่าวในอีกระยะ 3 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะมีขยะแผงโซลาร์ปริมาณราว 488 ตัน และมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 122,408 ตันในปี 2581 ซึ่งหากไม่มีมาตรการการกำจัดที่เหมาะสม ขยะดังกล่าวจะสะสมเป็นปริมาณมหาศาลเกือบ 5 แสนตันในอนาคตและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง

Read More
ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ควรหันไปทิศไหน?

ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ควรหันไปทิศไหน?

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ให้สังเกตุดวงอาทิตย์ที่มักขึ้นจากทิศตะวันออก อ้อมไปทางทิศใต้เสมอ ทิศใต้ จึงได้รับแสงแดดทั้งวัน เหมาะกับการวางแผงโซลาร์เซลล์ที่สุดควรวางเอียง 10 -18 องศา เพื่อให้แผงได้รับแสงและผลิตกระแสไฟฟ้าได้เต็มที่

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่