หมวดหมู่: พลังงานก๊าซชีวภาพ

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ก่อสร้างง่าย ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ง่ายต่อการดูแลบำรุงรักษา

Read More
รถคันนี้สีเขียว

รถคันนี้สีเขียว

หากเห็นรถยนต์ที่เติม #ก๊าซCBG วิ่งตามท้องถนนแล้ว ต้องเรียกได้ว่า “#รถคันนี้สีเขียว” ของจริง เนื่องจากเชื้อเพลิง ก๊าซ CBG นั้นช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 สู่ชั้นบรรยากาศได้

Read More
มูลคนเปลี่ยนเป็นพลังงานได้หรือไม่

มูลคนเปลี่ยนเป็นพลังงานได้หรือไม่

พูดถึงมูลคน ใครๆ ก็ไม่ค่อยสนใจ เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไร้ค่า แต่ปัจจุบันมูลคนสามารถนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนให้กับประเทศชาติได้ ด้วยเทคโนโลยีการหมักย่อยแบบไร้อากาศ หากผลิตก๊าซชีวภาพได้ปริมาณมากพอ เราก็สามารถใช้แทนก๊าซหุงต้มได้เลยทีเดียว

Read More
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตั้งต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตั้งต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับบริษัท ซีพีพี จำกัดและ ฝ่ายธุรกิจ NGV บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและติดตั้งต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด ขนาด 6 ตันต่อวัน ณ บริษัท ซีพีพี จำกัด (โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม) อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ภายใต้โครงการ innovation hub โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อสนองนโยบาย Thailand 4.0

Read More
มูลคน…..เปลี่ยนเป็นพลังงานได้หรือไม่?

มูลคน…..เปลี่ยนเป็นพลังงานได้หรือไม่?

พูดถึงมูลคน ใครๆ ก็ไม่ค่อยสนใจ เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไร้ค่า แต่ปัจจุบันมูลคนสามารถนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนให้กับประเทศชาติได้ ด้วยเทคโนโลยีการหมักย่อยแบบไร้อากาศ หากผลิตก๊าซชีวภาพได้ปริมาณมากพอ เราก็สามารถใช้แทนก๊าซหุงต้มได้เลยทีเดียว

Read More
เชื้อเพลิง”ก๊าซมูลวัว” 1 ตัวอย่าง ฟาร์มไม่ง้อน้ำมัน

เชื้อเพลิง”ก๊าซมูลวัว” 1 ตัวอย่าง ฟาร์มไม่ง้อน้ำมัน

ศูนย์สาธิตต้นแบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ ณ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน มีการเดินระบบท่อส่งก๊าซต่อเชื่อมจากบ่อระบบผลิตก๊าซชีวภาพซีเอ็มยู-ซีดี 2 บ่อ ปริมาตรบ่อหมักรวม 4,000 ลูกบาศก์เมตร ผลิตก๊าซได้วันละ 1,700-2,000 ลูกบาศก์เมตร

Read More
น้ำเสียเป็นแหล่งพลังงานได้

น้ำเสียเป็นแหล่งพลังงานได้

ในปัจจุบันมีน้ำเสียเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจการค้า ภาคเกษตรกรรม และภาคครัวเรือน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำเสียประเภทอินทรีย์ และต้องบำบัดด้วยระบบชีวภาพ ทำให้มีผลิตผลพลอยได้เป็นก๊าซชีวภาพที่มีองค์ประกอบหลัก คือ ก๊าซมีเทน ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟ และสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมได้

Read More
ERDICMU Waste water Management Solution         การจัดการ น้ำเสียหรือของเสีย

ERDICMU Waste water Management Solution การจัดการ น้ำเสียหรือของเสีย

ERDI – CMU จึงมีแนวทางในการจัดการ “น้ำเสียหรือของเสีย” ที่เกิดจากฟาร์มปศุสัตว์ หรือเกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม #โดยการเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นพลังงาน ตามแนวทาง #WastewaterManagementSolution ซึ่งนอกจากจะสามารถจัดการปัญหาน้ำเสียหรือของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังได้พลังงานทดแทนในรูปแบบก๊าซชีวภาพอีกด้วย

Read More
“ฟาร์มขนาดเล็ก” ผลิตพลังงาน เพิ่มรายได้ด้วย “ไบโอแก๊ส”

“ฟาร์มขนาดเล็ก” ผลิตพลังงาน เพิ่มรายได้ด้วย “ไบโอแก๊ส”

ฟาร์มขนาดเล็กก็มีปัญหาในจุดนี้เหมือนกับฟาร์มขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษาวิจัยและได้นำเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระบบ CD-Junior (Channel Digester-Junior) และระบบบ่อหมักโดมคงที่ (Fixed dome) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำเสีย โดยอาศัยกลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้อากาศ ทำหน้าที่หมักและย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เปลี่ยนรูปไปเป็นก๊าซชีวภาพมาใช้กับฟาร์มขนาดเล็ก เพื่อบำบัดน้ำเสียภายในฟาร์ม

Read More
เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นพลังงาน        ลดค่าไฟ ไร้ปัญหากลิ่นเหม็น  ด้วย Biogas

เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นพลังงาน ลดค่าไฟ ไร้ปัญหากลิ่นเหม็น ด้วย Biogas

ระบบ Biogas ที่บางท่านเรียกว่าระบบก๊าซชีวภาพ คือ เทคโนโลยีการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำเสีย โดยอาศัยกลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ ซึ่งนอกจากจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียแล้ว ยังสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนอีกด้วย

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่