หมวดหมู่: การจัดการขยะ

ขยะอันตรายทิ้งได้ที่ไหน

ขยะอันตรายทิ้งได้ที่ไหน

ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีส่วนประกิบของสารเคมีหรือวัฒดุอันตรายที่มีลักษณะเป็นพิษหรือสารเคมีที่กัดกร่อนได้และทำให้เกิดโรค

Read More
ฮาวทูทิ้ง หน้ากากอนามัย

ฮาวทูทิ้ง หน้ากากอนามัย

“หน้ากากอนามัยใช้ได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถนำกลับมาใช้ช้ำได้อีก” เป็นประโยคที่คุณหมอออกมาพูดเตือนเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี หลายคนเคยได้ยินหรือเห็นตามข่าวที่เผยแพร่ออกมาในช่วงที่มีการระบาดโควิด-19 ช่วงแรกๆ ประชาชนตื่นตัวมากขึ้นในการสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน แต่ทว่าปัญหาที่ตามมาคือ การทิ้งหน้ากากอนามัยไม่ถูกวิธี เกิดเป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Read More
‘ถุงพลาสติกจากมันสำปะหลัง’

‘ถุงพลาสติกจากมันสำปะหลัง’

‘ถุงพลาสติกจากมันสำปะหลัง’ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ลดปัญหาขยะพลาสติก

Read More
‘คอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์’

‘คอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์’

‘คอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์’ นวัตกรรมช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Read More
เกาะไร้ขยะ

เกาะไร้ขยะ

เกาะบอร์นฮอม ประเทศเดนมาร์ค กำลังจะกลายเป็นเกาะแรก ๆ ของโลกที่ไม่มีขยะเลยสักชิ้นเดียว หลังจากที่ชุมชนซึ่งมีประชากรครึ่งล้านคน จะร่วมมือกันนำสิ่งของเหลือใช้ทุกชิ้นกลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีในการเผาขยะ ที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ออกมาทำลายสิ่งแวดล้อมเลย อีกทั้งบนเกาะแห่งนี้ ก็ไม่มีพื้นที่ใดที่เป็นที่ทิ้งขยะอีกด้วย

Read More
แบคทีเรียย่อยสลายพลาสติก

แบคทีเรียย่อยสลายพลาสติก

คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม Helmholtz Center for ที่เมือง Leipzig ประเทศเยอรมนีพบแบคทีเรียในดินสายพันธุ์ใหม่ ในพื้นที่ที่มีขยะพลาสติกจำนวนมาก โดยพบว่าแบคทีเรียดังกล่าวกำลังกัดกินโพลียูรีเทน ซึ่งเป็นสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์ต่างๆ

Read More
ไบโอพลาสติก             จากเมล็ดอะโวคาโด

ไบโอพลาสติก จากเมล็ดอะโวคาโด

นักวิศวกรชีวเคมีชาวเม็กซิกัน Scott Munguiaค้นพบวิธีสกัดโมเลกุลอะโวคาโดเพื่อมาทำไบโอพลาสติกและสามารถนำมาหลอมเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ จึงเกิดเป็นบริษัท Biofase ที่ผลิตช้อน ส้อม มีด และหลอดดูดที่ย่อยสลายได้ ที่วางจำหน่ายได้ในราคาเท่ากับพลาสติกทั่วไป และย่อยสลายเองได้ในเวลาแค่ 240 วันเท่านั้น ในขณะที่พลาสติกทั่วไปใช้เวลาหลายร้อยปีขึ้นอยู่กับชนิดของมัน

Read More
รู้จักถุงพลาสติกชีวภาพ หรือ ไบโอพลาสติก(BioPlastic)

รู้จักถุงพลาสติกชีวภาพ หรือ ไบโอพลาสติก(BioPlastic)

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หรือพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (Biodegradable plastic) ผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืช สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (biodegradable) ช่วยลดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม

Read More
ถอดรหัสโรงไฟฟ้า Zabalgarbi สเปน มุมมองใหม่การจัดการขยะ

ถอดรหัสโรงไฟฟ้า Zabalgarbi สเปน มุมมองใหม่การจัดการขยะ

กระบวนการบริหารจัดการขยะ ของเมืองบิลเบา นั้น เริ่มต้นจากการออกกฎระเบียบ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนในการคัดแยกขยะ โดยรัฐ มีการจัดวางถังเก็บขยะ7ใบ7สีแยกตามประเภท เอาไว้ใกล้ๆกับชุมชน ขยะที่ถูกจัดแบ่งเป็น7ประเภท นั้น ประกอบด้วย 1.ขยะอินทรีย์ 2.ขยะพลาสติก 3.กระดาษ 4.แก้ว 5.เสื้อผ้า ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 6.น้ำมันจากครัวเรือน และ 7 ขยะทั่วไป

Read More

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่